Polat Erzurum Resort Hotel

5 - 8 Mart 2018

Bildiri Gönderimi

Aşağıda belirtilen konularda bildiri özeti gönderilebilir:

 1. Koruyucu Diş Hekimliği
 2. Epidemiyoloji / Dental Halk Sağlığı
 3. Dental Travma
 4. Ortodonti
 5. Periodontoloji / Mikrobiyoloji
 6. Restoratif Diş Hekimliği (Endodonti / Protez / Dental Materyaller Dahil)
 7. Sosyal Bilimler (Yaşam Kalitesi)
 8. Ağız Cerrahisi / Ağız Sağlığı / Ağız Patolojisi
 9. Eğitim
 10. Temel Bilim Araştırması
 11. Tanı / Görüntüleme
 12. Çürük önleyiciler
 13. İnterseptiv Ortodonti
 14. Halk Sağlığı
 15. Dental erozyon ve lezyonlar

Sunum Formatları

​Bildiri özetleri sözlü sunum veya poster sunumu şeklinde icra edilebilir. Yazarlar bu konudaki tercihlerini (sözlü sunum veya poster sunumu) gönderim sürecinde belirtmelidir. Ancak, tüm delegelerin sözlü sunum yapması mümkün olamayacağı için sunum şekillerine ilişkin nihai karar Bilimsel Komite tarafından verilecektir.

BİLDİRİ ÖZETLERİNİN GÖNDERİMİNE İLİŞKİN REHBER İLKELER

 • Bildiri özetlerinin özgün olması ve daha önce herhangi bir hakemli dergide yayımlanmamış veya herhangi bir Kongrede sunulmamış olması gerekmektedir.
 • Yazarlar en fazla 3 bildiri özeti gönderebilecek ancak yalnızca 1 bildiri sunabilecektir. Her bildiri bir kişi tarafından sunulacaktır. Yazarlar birden fazla bildiride eş yazar olarak yer alabilecek ancak yalnızca tek bir bildirinin sunumunu icra edebilecektir.
 • Gönderilen tüm bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra kabule ilişkin bildirim, sunum formatı konusundaki teyitle birlikte e-posta yoluyla sunum yapacak yazarlara iletilecektir.

Özet Formatı:

 

 • Dil: Tüm özetlerin İngilizce dilinde gönderilmesi gerekmektedir.
 • Başlık: Başlıkların mümkün olduğunca kısa tutulması ve normal tümce düzeni (ilk kelimenin ilk harfi hariç tüm harfler küçük) kullanılarak yazılması gerekmektedir.
 • Yazarlara ilişkin bilgiler (bölüm, kurum/hastane, ilçe/il, eyalet (varsa) ve ülke bilgileri, “Kurum bölümü” başlığı üzerinden sisteme girilmelidir.
 • Bildiri metni kelime sayısı: Bildiri özetinin ana gövdesi (başlık, yazarlar ve kurumlarına ilişkin bilgiler hariç) 250 kelimeyi aşmamalıdır.
 • Finansman sağlayan kurum: Varsa finansman sağlayan kurumun adı özetin son cümlesinde belirtilmelidir.

Özetler aşağıda belirtilen sırlama kullanılarak hazırlanmalıdır.

For Research Articles

 • Aim
 • Material & Metods
 • Results
 • Conclusions

For Case Reports

 • Introduction
 • Case Reports
 • Conclusions

Bildiri Gönderimi

Bildiri özetleri, kongrenin internet sitesi üzerinden erişilen online gönderim sistemi kullanılarak gönderilmelidir. Yalnızca bu sistem üzerinden ilgili tarihe kadar gönderilen bildiri özetleri Bilimsel Komite tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Bildiri özetinizi göndermekte sorun yaşıyorsanız lütfen secretariat@icpd2018.com adresinden sekretarya ile iletişime geçiniz.