Polat Erzurum Resort Hotel

5 - 8 Mart 2018

Önemli Tarihler

Bildiri Özeti Kabul Tarihi15 Ağustos 2017
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi19 Ocak 2018
Bildiri Özeti Kabul Mektupları Gönderim Tarihi30 Ocak 2018
Erken Kayıt İçin Son Gün9 Şubat 2018
Kongre Tarihleri5-8 Mart 2018